Gestaltmusik
  Bunne metoden
 

 

Bunne metoden


Sten Bunne, en av mina lärare vid Växjö universitet berättar om sina instrument 


  

Själva idén med bygelgitarrerna, och de andra fem-sex instrumenten vi tillverkar, är att "riktigt" spel med toner, komp, bas osv skall kunna göras tillgängligt för grupper och personer som med normala mått mätt inte skulle haft en möjlighet till detta. Bygelgitarren används inom ett brett spektrum av områden. Från de allra yngsta, ner till 2 år, till musikundervisning med ungdomar, musikgrupper bland funktionshindrade och till äldreomsorgen, som är ett stort område. Vi använder också bygelgitarrerna och de andra instrumenten bland vanliga vuxna, yrkesarbetande människor i industri och organisationer i personalutvecklingsprogram, teambuilding.
MING (Musik Introduktion för Nybörjare i Grupp) en ny metodisk ram för att ha musik i lägre åldrar och med hänsyn till särskilda behov. MING tar upp hur du kan använda de nya enkla men ändå tonbärande instrumenten bygelgitarr, entonsflöjter, mini-bas m. fl. med grupper och enskilda. Läs mer: www.musinova.se
 
 
Bygelgitarren är kanske det instrument som hittills väckt den största entusiasmen i den nya instrumentuppsättningen. Den har fått en mängd användningsområden alltifrån gruppspel i förskolor och skolor till specialpedagogik, vård/habilitering och inom organisationsutveckling. Därför får den ett rätt stort utrymme här.Bigelgitarren har fyra strängar. De är "färdigstämda" till ett D-dur ackord.Strängarna är s k rock n´roll-strängar för elgitarr.

 


Mini-basen är en liten "el-planka", dvs en elektrisk bas, bara aningen större än en mandolin! Den är gjord av massiv lönn. Den har bara en enda sträng (!) för att även små outvecklade fingrar skall kunna hitta rätt utan att det blir för svårt! Ändå är det så, att på denna enda sträng finns alla tonsystemets 12 halvtoner. Det innebär, att det faktiskt blir möjligt att spela en enkel grundtonsbas till vilken låt eller till vilket musikstycke som helst som bygger på vanliga dur eller mollskalor! 
 
 
 
 
 
Klangplattan består av en rätt stor platta av guldeloxerad aluminiun som är stämd till en ton. Plattan vilar ovanpå en resonator, dvs. ett rör av plast som är avstämt mot plattans ton för att ge bästa resonans. Resonatorn har en färg för bättre synbarhet, grön eller blå. Klangplattan står stadigt på underlaget (ett bord, golvet eller kanske en bricka) med hjälp av siliconfötter. Ovanpå plattan finns en tydlig färgkodad fixeringspunkt med tonens namn på (punkten underlättar öga-hand koordinationen och ökar därmed deltagarens möjligheter att träffa rätt!) Tonomfånget är kromatisk A - d1 dvs 1 1/2 oktav, 18 toner i ett mellantonregister. Tonen är mild och vacker och efterklangen är lång, uppemot sex sekunder.
 
 
 
Tänk dig att du "delar upp" en blockflöjt så att varje ton får en pipa för sig!
 
Entonsflöjterna är gjorda av fyrkantiga trärör. Tre sidor är av utvald gran, ovansidan är av ek, båda träslag från vår egen flora. Tonen är rätt stark men ändå mjuk, tät och fin. Tonomfånget är 18 toner kromatiskt A -d1, alltså 1 1/2 oktav. Flöjtpiporna är färgkodade. Varje ton har sin färg med tonnamn på en dekal. Med en uppsättning entonflöjter i LTS (Lös-Ton-Spel) kan du sysselsätta en halv skolklass eller en hel förskolegrupp med bibehållen enkelhet i arrangemangen! 

 

Högskolekurs i Bunne/MING- metodik:Högskolekurs i Bunne/MING- metodik:
Musik som stöd för utveckling och lärande (Mua 231) En fristående kurs vid Växjö Universitet som ger dig 10 högskolepoäng! Tar upp hur du använder bygelgitarrer, entonsflöjter och de andra instrumenten i förskola, i skola och musikskola, med funktionshindrade och även inom äldreomsorgen. 7 träffar var 3:e fre-lö under en termin i Växjö. Anmäl redan nu ditt intresse (inte bindande) till Musinova! När ett tillräckligt antal deltagare som anmält sitt intresse också har verklig möjlighet att gå kursen - då kör vi!
 
Intresseanmälan: Musinova info@musinova.se eller sten@musinova.se eller prefekt Percy Bergman, Växjö Universitet percy.bergman@iped.vxu.se

Föreläsare: Sten Bunne, m fl
Plats: Växjö Universitet

Kostnad: Kostnadsfri
Kost o Logi:Ordnas av kursdeltagaren


 

 
  © 2009 Macondo Kulturförening. All rights reserved. Last Update: 8/2009 - Webmaster: OZV  
 
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=
Last Update: 8/2009 - Webmaster: OZV Mail: macondokultur@gmail.com